Bilmen Akademi ve Danışmanlık

Ana Sayfa HakkımızdaBilmen Akademi ve Danışmanlık

Bilmen Akademide kişilerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini sağlayacak kadim beslenme ve sağlıklı yaşam danışmanlığı verilmekte, beden-ruh -zihin sağlığını öğreten eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca özenle seçilmiş bitkisel ürünler, gıda takviyeleri, konuyla ilgili kitaplar bulunmaktadır.

Bilmen Akademi ve Danışmanlığın amacı rahatsızlıklar ortaya çıkmadan çok önce, hastalık henüz isimlendirilemeden evvel enerji bedeninde süzüg hava, ateş, su ve toprak elementlerinin enerjik safhasındayken bu dengesizlikleri tespit edip, düzeltmektir. Bu da kadim bilgelik içinde hastalık henüz teşhis edilmeden önce enerji aşamasında gereksiz birikmiş yük iken, bunu boşaltıp; süzüg sağaltım bilgeliği içinde gerekli olan enerjik yükü yükleyerek yapılır. Bu da sağlıklı beslenme, gıda takviyeleri alma, arınma, yaşam stilini ve kişisel gelişimini etkileyecek eğitimlerle olur.

Süzüg elementlerin dengesizlikleri giderilmez ise bu gereksiz olan enerjik yük kişinin psikolojisini, hislerini zihnini ve fizik bedenini zamanla etkiler ve yavaş yavaş hastalıklar ortaya çıkar. Bu nedenlerle Hint (Ayurveda), Orta Asya ve Anadolu Geleneksel tıbbında hastalıkların altı evresi vardır: 

• Bunların ilk iki evresi kendilerini bu devrin terimi ile enerji aşamasında belli ederler. 
• Üçüncü aşamada fizik bedende belirtiler ortaya çıkar. Modern Tıp bunlara belirsiz (nonspesific) belirtiler der. Aslında bunlar, süzüg bedende enerji safhasına belirli hastalıkların gelmekte olduğuna işaret eder.
• Çağdaş tıp hastalığı en erken kendi yöntemleri ile dördüncü aşamada teşhis edebilir. 
• Beşinci ve altıncı aşamada ise hastalık ortaya çıkmış ve ilerlemiştir.

İlk aşamada bir elementin enerji dengesi bozulmuş iken, son aşamalarda tüm elementlerin enerjik dengeleri bozulmuştur. Altıncı aşamada hastalığı geri döndürmek çok zordur, ilk üç aşamada ise kişi beslenmesini, yaşama bakış açısını ve yaşam stilini değiştirirse kolayca kalıcı bir biçimde düzeltilir. Eğer hastalık son aşamalarda ise çağdaş tıbbı uygulayan hekimlerle birlikte çalışılması gereke bilir.

Bilmen Akademi ve Danışmanlık, kadim dönüştürücü ve birleştirici yaşam bilimini uygular. Burada çağdaş tıp, Doğu´nun binlerce yıllık sağaltım bilgeliğiyle birleştirilmiştir. Akademinin görevi, fizik bedende yaşarken beden, benlik, zihin ve bilinci uyumlu hale getirmektir.

Bilmen Akademi ve Danışmanlık, sağlığı etkileyen gereksiz yükü boşaltma ve gerekli olanı da yükleme yöntemi uygular. Atalarımız binlerce sene önce bu işleme Yükünç adını vermişler. Bu kadim bilgeliğin modern bir yorumudur ve insan bedeninin çoklu boyutlarını birleştiren bir yaklaşımdır.

Sağlımızı korumak, düzeltmek ve yeniden canlandırıp gençleştirmek bedenimizdeki süzüg gücün dengesiz olanlarının boşaltılması ve yenisinin yüklenmesi ile olur. Bu Ayurveda da Pançakarma ve Yükünç başlıkları altında verilmektedir.