GİZLİ BEDEN Süzüg Yürek Kitabı

Ana Sayfa MakalelerGİZLİ BEDEN Süzüg Yürek Kitabı


Mehmet ve Müge Kasım’ın yazdığı ilk kitap diğerleri arasında en çok satılan;
Çok uzun zaman önce Türk halkı bengi özlerinin bilincindeydiler ve ruh ile özü ayırt edebiliyorlardı. Ayrıca hem fiziksel evrimi hem de evrensel bilincin yaratılış öncesinden uzanışını kavramışlardı. Günümüzde bilim, insanın özünü tanımlayamamaktadır. Psikoloji sadece bilinç, bilinçaltı ve davranış bilimi olarak ortaya çıkmış, Ruh kavramı tek başına dini kurumların elinde bilimden uzak kalmış. Bilimsel ve dini kurumlar birbirleriyle iletişim içindeler.
Gizli Beden, Süzüg Yürek kitabı İngilizce olarak
The Hidden Body, Mystic Heart adıyla satılmaktadır.

Yaşadığımız 21.Yüzyıl´da tıp bu kadar ilerlemiş olduğu halde, yaşamın ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiğine karar vermekte zorluk çekiliyor. Din, felsefe ve sağlık ilimleri arasında uçurumlar var. ‘Neden hasta oluruz, neden ölürüz?’ sorularının yanıtı her üç dalda da farklı. Ruh ve özü açıklamaya gelince ortalık büsbütün karışıyor. Modern tıp ruhtan pek söz etmiyor.”
“Hayat ne zaman başlar, ne zaman biter” sorularının cevaplarını her üç kurum da değişik olarak veriyor diyen Müge ve Mehmet Kasım tıbba gönül vermiş bir çift. Geçmişten günümüze insanlığın maddi bilimlerde çok geliştiği, ancak kadim® süzüg (metafizik, batıni) bilimlerde çok gerilediğini anladıkları andan itibaren insanın özünü ve enerji bedenini merak etmişler.
Müge ve Mehmet Kasım´ın, Batı tıbbı alanındaki birikim ve deneyim temeli üstüne inşa ettikleri Orta Asya tıbbı, Ayurveda, Dr. İbni Sînâ ve süzüg (ezoterik) öğretileri yanı sıra kadim® atalarımızın bilgeliğine dek uzanan araştırmalarını içeren “Gizli Beden, Süzüg Yürek” adlı yapıtları, insan bedeninin çoklu katmanları ve yaşamın sırları üzerine şimdiden klasik niteliği kazanmış eşsiz bir eser.

Kitap hakkında yapılan yorumlar
Temel bir eser:
“Dr. Mehmet ve Müge Kasım özün seyahatini tanımlayarak, ilerde klasik olacak temel bir eser ortaya koymuşlar.”
Dr. Judith Aartsma, Hekim ve Ayurveda Uzmanı, Hollanda

Hayranlık uyandıran bir eser
“Ana teması tamamlayıcı tıp gibi gözüken, ancak, varoluşu bütünsellik içinde açıklamasıyla hayranlık uyandıran bir eser.”
Mehmet Adem Soran, MBA, Araştırmacı, Girişimci, Türkiye
Olağanüstü
“Olağanüstü. Aydınlatıcı, tarihi, bilimsel ve ruhsal bir eser.”
Dr. Holly A. Perkins, Psikiyatrist, ABD

Bu kitabı hastalarımız, meslektaşlarımız, sağlık hizmeti verenler, tamamlayıcı tıbba ilgi duyan dostlar ile çağımızda Doğu ve Batı tıbbının, inanç ve felsefelerini birleşik uygulama yolunda çaba gösterenler için yazdık. Asya´nın sağlık ve şifa ile ilgili felsefesini kendi eğitimimiz doğrultusunda modern tıp ile birleştirme çabası verdik.
Tarihi bilgeliği araştırmak sonsuza uzanan bir yolculuktur. Bu kitapta biz, Doğu´nun sağlık felsefesi ile modern tıbbi anlayışı birleştirme çabası verdik. Bunu doğru bir biçimde yapabilmek için de gizli beden ve Yaradan´dan bahsetmek zorunda kaldık. Konu çok derin ve bir noktadan sonra akıl durdurucu. Bu yüzden, kitabımızdan en iyi şekilde faydalanabilmek, peşin fikirlerin bir kenara bırakılıp, bilginin kendiliğinden aklın ve süzüg kalbin derinliklerine akmasına fırsat verildiğinde gerçekleşir. Pir Vilayet İnayet Han´ın dediği gibi: “Hayatın anlamını kavrayabilen, kendi yaşamının amacını da anlar. Sadece dar bir çerçeveye sıkışmış olan akla imkânsız kelimesi anlamlı gelir; Yaradan´ı ve yaratılışı kavrayabilene ise kabul edilebilecek tek kavram her şeyin imkân dâhilinde olduğudur.”
Bizlere ilham kaynağı olan, destek veren, sevgi, güzellik ve ahenk yolunda yürürken yol gösteren tüm öğretmen, danışman, aile bireyi, arkadaş ve hastalarımıza teşekkür ederiz.

Yazarlar hakkında
Op. Dr. Mehmet Kasım ve Dr. Ecz. Müge Kasım, Türkiye ve ABD´de Batı tıbbı eğitimi almış, senelerce pek çok hastaya şifa dağıtmışlar. Fakat yıllar önce modern tıbbın eksikliklerini hissetmişler. Bu hissediş ile birlikte, önlerinde, farklı bir yol açılmakta gecikmemiş. Aldıkları her eğitim ve yaptıkları her araştırma onları daha derine, daha daha derine bakmaya yöneltmiş. Bu süreç onları, kadim® tıp yöntemini öğrenmeye teşvik edene dek sürüp gitmiş.
Doktor İbn–i Sînâ´nın öğretileri üzerinde çalışmaya başlamışlar ve bu da, bir anlamda gözlerini açmış. Mevcut sağlık sisteminin bu dâhî doktorun bilgeliğini içermemesi karşısında derin bir hayrete düşmüşler. İbn–i Sînâ´yı tam olarak anlayabilmek arzusu, kadim® süzüg (metafizik) bilimleri öğrenme yolunu açmış. Çalışmaları Süzüg Bilimlerin yanı sıra Ayurveda ve Sanskritçe öğrenmelerini de gerektiren bir hacme ulaşınca, birbirine eklenen yeni bilgilerle genişleyen anlayışları onlara 30 bin sene öncesinin sıntaşları ve yazıtları ile kadim® bilgeliği öğrenmenin kapılarını açmış; atalarımızın miras bıraktığı çok değerli eserler ile tanıştırmış. Bu eserlerde, bundan en az beş bin sene önce ilim, felsefe ve ruhsal bilimlerin bir bütün olduğunu görmüşler. Şifacıların bilim, felsefe ve ruhsal alanları kapsayan tedaviler yaptıklarını; o dönem insanının da madde alanında ilerlemekten çok, kendi özünü tanımak ve hayata esas geliş nedeni doğrultusunda yaşamak istediğini ve bunu sağlıklı yaşam diye tanımladıklarını anlamışlar. Bu kaynaklardan edindikleri bilgilere göre insanoğlunun, fizik bedeninin içinde ve dışında bütün fiziki evreni kaplayan, Yedi Alem´e de yayılan canlı ve bilinçli gizli bir bedeni olduğunu ve atalarımızın buna süzüg yürek, qalp, balkır ve balıq gibi çeşitli isimler verdiğini fark etmişler…


BU KİTABIN İÇİNDE BULABİLECEKLERİNİZ
DOĞU–BATI TIP İLMİ ve ATALARIMIZ
Bra–Türkler; İbn–i Sînâ´nın Altı Önerisi; Sevgi Yolundaki Yedi İlke.
HAKİKİ KİŞİLİK (Öz)
Öz ve Altı Tad; Oğuz Han Destanı.
YARADAN VAROLUŞUN YEDİ SÜZÜG EVRENİ
Aq–Şa: Yaratılışın Akşam Vakti; Şa–Aq: Şafak Vakti, Dış (Zahiri) Yaratılış,
SÜZÜG BEDEN
Boyutlar; Süzüg Enerji Kanalları; Tadular ve Tad Kanalları; Süzüg Beden Rahatsızlıklarının Fizik Bedendeki Belirtileri.
ÖRGÜNLER (Süzüg Organlar)
Süzüg Kalp; Akıl; Benlik; Süzüg Depolar (Karma); Süzüg Odaklar (Çarklar ve T?ginler); Süzüg Aynalar (Ösne); Süzüg Güç Tutaçları (Basruq); Süzüg Güç Kavşakları (Eşig); Süzüg Kanallar (Qanal).
EŞİGLER (Süzüg Güç Kapıları)
Süzüg Bedenin Eşig Bölgeleri; Yükünç® Eşig Tedavileri
ÖZÜŞÜM (Metabolizma)
Özüşümün Safhaları ve Dört Katmanı; Altı Tad.
BİLİNCİN YOLCULUĞU (Sevginin Sevgilileri Birleştirmesi)
Bilincimiz ve Beş Düzeyi; Öz Farkındalık; Süzüg Solunum Gücü; Bra–Anna: Bilinç Öncesi, Soluğ; Soluğun (Branna) Beş Boyutu; Bilincin Yolculuğu; Doğum: Dış Alëmlerde Görünme; Süzüg Od–Ağları; Bardağ: Yeniden Düzenlenme; Yaşam ve Ölüm.
SÜZÜG GÜÇLER VE VARLIKLAR (Nom, İt, Sim ve Bulun)
Nom (Süzüg Güç); İt: Süzüg Titreşimler ve Boyutları; Sim ve Bulun; Sim Solunumları; Süzüg Elementlerin İşlev ve Görünüşlerine Göre Adlandırılmaları.
SÜZÜG ERKLER VE GÜÇLER AĞI (Yınnaq ve İnağ)
Yınnaq; İn–Ağ: Nom (Süzüg Güç) Ağı; Toş-Ya ve Tuş–Ya.
ËDÜ US (Süzüg Güç Yükleme)
Yükünç: Kadim Bilgeliğin Çağdaş Tıp İle Birleştirilmesi; Beşli Eşig Karma; Beşli Uruğ Karma; Günlük Beş Alışkanlık; Günlük Yükünç; Nefesler; Oturuşlar; Basuvatım; Basruq.