KADİM BİLGELİKTE AŞKI YAŞAMAK: ESRİLİK


Gerçek Aşka Yükselten İki Kanat:

Korku Kavrayış Heybet

Ümit Gevşeme Alışma

Yüreğimize erişebilmek için; evrensel yaşantının içinde Birlik anlayışını kavrayıp, uygulayabilirsek gerçek aşka ulaşıp özgürleşebiliriz. Bunu yapabilenlere "Gerçek Korku ve Ümit" birer kanat olur, böylece kişi kalbinin içine girebilir. Gerçek korkuyu kavramamış kimse ise yalancı korkular içinde yaşar. Ölüden korkar, karanlıktan korkar, yalnızlıktan korkar, yaşlılıktan korkar… Ölümsüz olduğunu bilmez, ölümden korkar. Hayatı kavrayamaz ve bu sefer yaşam onu kavurur.

Korkuyu kavrayamayan kişi ise, ümitli olmayı beceremez ve karamsarlık içinde yaşamını sürdürür. Ferahlık, genişlik hissedemez ve hayata da bir türlü ayak uyduramaz. Ancak korku ve ümit kavramlarını hayatımızda doğru öğrenebilirsek, bu yolda cesaretimiz artar. Gerçek aşkı yaşayabilir ve her anımızı anlamlı hale getirebiliriz.

“Kadim Bilgelikte Aşkı Yaşamak: Esrilik” dersimizde; kadim bilgeliğin omurgası olan terimler derinlemesine öğretilecek ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Eğitimlerimiz ve uygulama çalışmalarımız Zoom'dan verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.