KALBİN FETHİ: 40 UTKU (Fütüvvet)


Utku sözcüğü eski Türkçe’ de ütmek ‘tekrar geri kazanmaya götüren’ anlamına gelmektedir. Tasavvuftaki karşılığı ‘fütüvvet’, Arapçası ise ‘futûvat’ olarak bilinir; kadim bilgelikte kalbi tekrar geriye kazandıran ‘fethettiren yiğitlik’ anlamını taşırken, sözlüklerde ise “gençlik, yiğitlik, delikanlılık” olarak belirtilir. Arapça sözcüğün kökünde fütuh vardır, fetih ile ilgilidir. Harekâni hazretlerinin fütüvveti ve Hacı Bektaş Veli’nin de 4 Kapı ve 40 makamı bulunduğu gibi Hz. İnayet Han’ın da 40 utkusu vardır. Bunlarda; Demir, Bakır, Gümüş ve Altın olarak dört gruba ayrılır.

Kadim bilgelik içinde 40 konaktan (makamdan) geçerek kalbimizi fethetmeyi amaçlarız. Amacımız, kalbimize oluşturduğumuz kiri pası arındırarak tekrar kazanmayı sağlamak ve anda yeniden doğumu gerçekleştirmek olmalıdır. En büyük düşmanımız yarattığımız duygular olup, bunları gönlümüzde yaşatırız.

"Kalbin Fethi: 40 Utku (Fütüvvet)" eğitimizde; 40 Utku kadim bilgelik içinde açıklanıp, hayatımıza en etkili şekilde nasıl uygulayabileceğimiz anlatılacaktır.

Bu eğitim ayrıca arzu edenlerin ALP ERENLİK programına katılabilmelerine yol açar. Bu dersin ardından ücretsiz olan Alperenlik sertifika programına katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz ve uygulama çalışmalarımız Zoom'dan verilmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.