KALBİN HEKİMLİĞİ


Tasavvufta zikir, “Allah’ı anmak” veya “Kur’ân-ı Kerîm’i okumak” anlamlarına gelmektedir. Zikir, Sanskritçe isimleri kullanılırken “mantra”, Bratürkçe isimleri kullanırken ise “urugıt” olarak da geçmektedir. Tasavvufta zikir her an, her nefeste yapılır. Zikirsiz alınan nefese “yaşanmamış”, yâni “boş nefes” denir. Bilinç Allah’a aittir. O, nefesin içindedir. Tanrı neredeyse özümüz de oradadır. Başka bir deyişle özümüz Tanrı’nın Özü ile birliktedir.

Zikir de amaç, Tanrı'nın huzuruna varmaktır. Ancak dış benliğimizi, bedenimizi, zihnimizi ve gönlümüzü bir kenara bırakıp, aşkın özlemi içinde atan bir kalple bu maneviyata ulaşabiliriz. Zikir doğru yapıldığı zaman bizi meditasyon (murakabe, dalınç) içinde kalbimize girebilmeyi ve bu isimlerin içimizde canlanmasını sağlar. Bu isimler içimizde canlanmadan etkileri ortaya çıkmaz. Zikirde âhenk ve güzellik önemli olduğu gibi, içe dönülmesi ve Allah’ın isimlerinin bilinçli bir biçimde söylenmesi de önemlidir.

“Kalbin Hekimliği” dersinde; Yaradan’ın en güzel isimlerinin (Esmᾶil Hüsnalar) derin bilgeliği anlatılarak, tekli ve eşli Esmᾶil Hüsnalar öğretilecektir. Uygulamalı iki ders halinde verilecektir. Ayrıca, Bilmen Yayınlarının “Gönül Hekimleri” ile “Esma-i Hüsna ve Zikirler-1” kitaplarındaki ilgili konulara bakmanız faydalı olacaktır.

Eğitimlerimiz ve uygulama çalışmalarımız Zoom'dan verilmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.