Tek Beden Tek Tıp

Ana Sayfa MakalelerTek Beden Tek Tıp

Günümüzdeki sağlık bilimlerinde tıbbın tanımı için birçok isim kullanılmaktadır: Modern tıp, Batı tıbbı, Doğu tıbbı, Çin tıbbı, Geleneksel tıp, Ayurveda ve en şaşırtıcı olanı da Tamamlayıcı tıp. En basit düşünce içinde mantığımız diyor ki tek beden varsa, tek tıp olmalı; toplum, üniversiteler ve devletler bu yolda hizmet verip tek bir bütün tıp için çalışmalı. Karaları birbirinden ayıran kültürümüzün kadim bilgeliğinde tek bir deniz vardır. İsimler bu gerçeği değiştirmez. Biz farklı isimleri görünce dünyayı kaplayan suyun aslının bir bütün olduğunu unutuyoruz.

Tıp da bu şekildedir. Kültürlere göre, değişik zamanlara göre bütünlüğe ve birliğe bakış açısı hem değişmiş hem de bazı esaslar unutulmuş. İbn-i Sinâ bin sene önce süzüg toprak, su, hava ve ateş elementlerini (simlerini) bilmeyenlerin ve kullanmayanların doktor olamayacağını söylemiş(1). Bu ister Çin tıbbı isterse de Ayurveda olsun aynen geçerlidir. Her üç tıbbın temelinde bu elementlerin olmasına karşılık, Batı tıbbında bu yoktur. Batı tıbbının temelinde ki bu element anlayışı ortaya çıkartıldığı zaman tıbbın gerçekten de tek bir bütün olduğu anlaşılacaktır. Yükünç vakfı bunu kendine görev edinmiştir. Dört elementin sırrı Oğuz Han destanında yatar. Destan insanın 33 parçasını ve dört ana kısmını anlatır. Hintlilerin San Kaya yaradılış felsefesi bizim Oğuz Han destanının bir parçasıdır…

Bilim, fiziksel olarak görülen alanda birçok gelişme kaydetmiştir ve şimdi süzüg güç alanlarında ilerleme zamanıdır. Son yıllarda süzüg (metafizik) enerji alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir ancak bu çabalar hâlâ emekleme aşamasındadır. Kamu tarafından büyük ölçüde yitirilen bilgiler gerçek bilgeler tarafından ise aynen korunmuştur.

Sağlık bilimleri insanlık kadar eskidir, ancak kadim bilgilerin çoğu kısmı unutulmuştur. Çok fazla miktarda eksik bilgi ve yanlış bilgi çevrimi vardır. Biz kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Yükünç Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Eğitim Vakfı vasıtasıyla kadim sağaltım sanatlarının, modern tıpla doğru birleşimini sağlamayı görev biliyor ve bu yolda Bir´likte yolculuk yapmaya gönül vermişler ile çalışmak istiyoruz.

Uzm. Dr. Mehmet Kasım, Kişisel Gelişim Danışmanı
-----------
1 - Kasım M ve Kasım M, Gizli Beden, s. 1, Yükünç Yayınları 2012 İstanbul